Zapisz się do naszego newslettera


Mój zielony dom - Odbiorcy projektu

Przedszkole Nr 58 we Wrocławiu

Mieści się w dwóch nowoczesnych, parterowych budynkach położonych na osiedlu Muchobór Mały - przy ul. Strzegomskiej 322 i Szkockiej 64b. Przedszkole od października 2006 r. należy do grona placówek promujących zdrowie i bezpieczeństwo.

Udział Przedszkola Nr 58 w Projekcie „Mój zielony DOM” pozwolił na kształtowanie, rozwijanie i wspieranie zainteresowań przyrodniczych, podnoszenie wiedzy ekologicznej oraz uzdolnień wśród najmłodszych uczestników projektu. W ramach projektu przedszkolaki brały udział w wycieczkach, zajęciach terenowych, warsztatach ekologicznych, ekopiknikach, konkursach, wyjściach do zoo, ogrodu botanicznego oraz Humanitarium we Wrocławiu.

Dla przedszkola zostały zakupione pomoce dydaktyczne pozwalające rozwijać i kształtować świadomość ekologiczną dzieci. Została stworzona również przyrodnicza ścieżka edukacyjna, a przedszkolaki pod okiem nauczycieli nauczą się sadzić i pielęgnować rośliny.

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Czerwińska.

Szkoła Podstawowa Nr 22 we Wrocławiu

Mieści się przy ul. Stabłowickiej 143. Założona została zaraz po drugiej wojnie światowej i mieści się w tym samym budynku od 64 lat. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie budowy nowego kompleksu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Stabłowickiej, do którego zostanie przeniesiona Szkoła Podstawowa Nr 22.

W ramach projektu uczniowie SP Nr 22 brali udział w wycieczkach, „zielonych szkołach”, zajęciach warsztatowych, kołach zainteresowań o profilu przyrodniczo-ekologicznym, wykładach, ekopiknikach, konkursach, wyjściach do zoo, ogrodu botanicznego oraz Humanitarium we Wrocławiu.

Uczniowie mogli korzystać z zakupionych w ramach projektu pomocy dydaktycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy przyrodniczej i wzbogacających metody nauczania.

Koordynator merytoryczny projektu: Dorota Safian.

Zespół Szkół Nr 24 we Wrocławiu – Leśnicy

Mieści się w charakterystycznym budynku przy ul. Pawła Eluarda 51-55. W jego skład wchodzi Gimnazjum Nr 12 oraz Florystyczna Szkoła Policealna Nr 17 kształcąca w zawodzie florysty.

Poprzez udział w projekcie „Mój zielony DOM” uczniowie z Zespołu Szkół Nr 24 mieli dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz zmodernizowanych sal florystyczno-przyrodniczych. Brali także udział w licznych działaniach o charakterze proekologicznym – wyjazdach na „zielone szkoły”, wycieczkach, warsztatach terenowych i ekologicznych, kołach zainteresowań, wykładach o tematyce ekologicznej, ekofestynach, konkursach oraz wyjściach do zoo, ogrodu botanicznego i Humanitarium we Wrocławiu.

Na terenie Zespołu Szkół Nr 24 została utworzona edukacyjna ścieżka przyrodnicza, która stanie się elementem krajobrazu lokalnego.

Koordynator merytoryczny projektu: Ewa Baran.

Zespół Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu

Mieści się przy ul. Powstańców Śląskich 210-218. W skład Zespołu Szkół Nr 4 wchodzi Gimnazjum Nr 38, Liceum Ogólnokształcące Nr XXIV, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Nr I oraz Technikum Nr 4.

W ramach projektu „Mój zielony DOM” dla Zespołu Szkół Nr 4 zostało stworzone laboratorium, wyposażone w profesjonalny sprzęt dydaktyczny, m.in. pompy ciepła, moduły fotowoltaiczne, zestawy do eksperymentów. Z laboratorium mogą korzystać w celach edukacyjnych inne wrocławskie placówki oświatowe. Do tej pory przeprowadzony został remont pracowni, w której uczniowie będą pogłębiali wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.

Na terenie Zespołu Szkół Nr 4 powstała także ścieżka edukacyjna „Źródła energii odnawialnej”, gdzie zostanie utworzony panel fotowoltaiczny i układ solarny. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę ekologiczną również poprzez udział w wykładach o tematyce proekologicznej, prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni oraz uczestnicząc w ekopiknikach i konkursach ekologicznych.

Koordynator merytoryczny projektu: Anna Pieńkowska