Zapisz się do naszego newslettera


REKRUTACJA(czytaj)

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014 i odbywała się przez cały okres trwania Projektu.

Uczestnikami Projektu mogli zostać uczniowie placówek objętych Projektem tj. Szkoła Podstawowa nr 22 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 4 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 24 we Wrocławiu, Przedszkole nr 58 we Wrocławiu.

Aby wziąć udział w projekcie, należało:

Zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (czytaj) (pobierz)

Wypełnić i złożyć u koordynatora merytorycznego placówki Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami (pobierz)

Aktywnie uczestniczyć w wybranych w ramach projektu wydarzeniach i zdobywać nową wiedzę!